At uddanne sig: nogle indledende refleksioner

Skolepligten er forbi, og du er nu for første gang startet på en uddannelse som er frivillig. Du havde valget mellem flere forskellige ungdomsuddannelser, og du bestemte dig for gymnasiet. I løbet af de kommende tre år vil du bl.a. få mulighed for at tilegne dig en masse viden, lære at søge og bruge din viden i forskellige sammenhænge, oparbejde stigende sikkerhed i at formulere dig både skriftligt og mundtligt samt i at samarbejde med andre.  Alt dette vil du også få brug for i et videregående uddannelsesforløb og i arbejdslivet. Gymnasiets indlærings- og arbejdsformer lægger op til elevernes kontinuerlige udvikling, og du kan være sikker på at være fuldt beskæftiget i de tre år. Hvad du får ud af det hele, er i høj grad op til dig selv. En positiv holdning til skolen og interesse i de faglige tilbud gør det nemmere at være aktiv medspiller. Her er det vigtigt, at du tænker over, hvordan dit skoleliv har været indtil nu. Kunne du lide at gå i skole? Hvordan klarede du dig? Passede det til dit temperament at læse? Eller var du bedre til de mere praktiske opgaver? Var du glad for projektarbejde? Kunne du lide at arbejde sammen med andre, eller synes du, det var bedre at løse opgaverne selv? Det er vigtigt, at du tænker lidt over dette og bruger din viden om dig selv og din måde at lære på også her i gymnasiet.

Overvej også hvad der fik dig til at vælge gymnasiet. Har du ambitioner om en videregående uddannelse? Er du vild med at læse og blive klogere på verden omkring dig? Vil du gerne fordybe dig i bestemte fag? Eller ved du simpelthen ikke, hvad du ellers skulle?  Hvilke grunde du end havde, kan det ikke her skjules for dig, at gymnasiet har forventninger til dig og din indsats. En klar opgave for  gymnasiet er at være studieforberedende, dvs. du skal udover en masse fag også lære at lære, så du kan komme videre i uddannelsesforløbet. Derfor er der forventninger til, at du betragter gymnasiet som din primære arbejdsplads og er indstillet på at bruge en del tid og kræfter for at gennemføre uddannelsen. Måske finder du hurtigt ud af, at det alligevel ikke er dig, og at det hele var anderledes, end du troede. Hvis det er tilfældet, så tøv ikke med at kontakte din studievejleder for at finde andre muligheder. Der er mange muligheder, og det er vigtigt, at du kommer på rette hylde.

                       

                                   

Ligegyldigt hvad du vælger, gælder det imidlertid om at erkende, at du er den vigtigste person i din egen læreproces. Uden din aktive medvirken vil det ikke lykkes for dig. Det er en stor fordel, at du kender dine stærke og svage sider, så du kan få mest muligt ud af din tid i gymnasiet. Skolen kan kræve din tilstedeværelse, og at du passer dit arbejde, men du er til dels selv herre over, hvor meget du vil investere af interesse og tid til hjemmearbejde. Der er en vis sammenhæng mellem udbytte og indsats i alle sammenhænge, også i skolen. Vær med til fra starten at præge klasserumskulturen, så fokus bliver på arbejde og samarbejde. Vi kan ikke love, at du aldrig kommer til at kede dig. Snarere tværtimod. At kede sig og overvinde det, så man kan komme videre, er noget, man ikke kan undgå i en uddannelsessituation og senere i livet. Udholdenhed og villighed til at gøre sin del bringer resultater for den enkelte, for det er ikke nok bare at sidde passivt og slå til og fra alt efter underholdningsværdien. Hvis du er indstillet på at gøre din del, kan du i høj grad være med til at skabe en positiv stemning i læringsrummet, også selv om læreren ikke lige er som Casper Christensen. Det ville selvfølgelig være fantastisk, hvis alle lærere var stand-up komikere, som kunne lege det hele ind i dig, så du aldrig følte, at du kedede dig. Desværre kan vi ikke tilbyde den undervisningsstil, men lærerne vil gøre deres for at variere undervisningen og forsøge at bringe dig videre. En af de ting du kan lære i gymnasiet, er at håndtere forskellige mennesker og forholde dig til mange forskellige måder at lære på. Det er vigtigt, at du gør dig klart, at du selv kan  medvirke til at skabe et frugtbart læringsmiljø bl.a. ved at tage ansvar, være kritisk og holde ud, når det bliver svært. 

Du får altså også i gymnasiet chancen for at udvikle dig både fagligt, menneskeligt og socialt. Grib den chance aktivt.

                                                                          

Generelle krav til gymnasieeleven

·        Være forberedt til timerne

·        Komme til timerne

·        Deltage aktivt i undervisningen

·        Aflevere til tiden

·        Planlægge tid i forhold til anviste opgaver

·        Samarbejde (grupper/lærer)

 

Hvad vi håber du lærer: Gymnasieeleven på vej mod at blive studerende

·        Ansvar

·        Selvstændighed

·        Selvmotivation                                                       

·        Sætte mål/prioritere

·        Planlægge/udføre opgaver

·        Koncentration

·        Evaluere egen indsats

·        Kritisk tænkning

 

Nørre G Hjemmeside Studiefærdigheder
Studievejledningen
Nørre Gymnasium
Study Skills (IB)